Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot het gebruik van deze site, betekent dat gebruiker instemt met onderstaande bepalingen. 

Gebruik van de PJ advies-site

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze site worden ontleend. Hoewel PJ Advies zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan PJ Advies niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie PJ Advies garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren PJ advies wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze site uitdrukkelijk van de hand.

De uitkomst van eventuele berekeningen is mede gebaseerd op de door u ingevulde gegevens en is niet bedoeld als vervanger van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie en mogelijkheden gebruik maakt, doet u dat voor eigen risico en rekening.

Informatie van derden

Wanneer PJ Advies links naar sites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze sites aangeboden producten of diensten door PJ Advies worden aanbevolen. 

PJ Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze site. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Virussen

PJ Advies garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of links die via deze site toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schade componenten.

Wijzigingen

PJ Advies behoudt zich het recht voor de op of via deze site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze site en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze disclaimer is op 01-07 2018 vernieuwd.